Nye tall offentliggjort: Så mange nordmenn eier en bolig i Alanya!

Alanya/Oslo: For ca. tre måneder siden la Alanyas næringslivsorganisasjon fram sin årlige økonomi- og næringslivsrapport (2018), som omhandler handel, næring, politikk, religionsutøvelse, media, samferdsel, sikkerhet- og politi, helse og turisme, logistikk- og transport.

Vi velger å skrive deler av rapporten som angår norske statsborgere:

Kjøp av fast eiendom
I 2017 kjøpte 4049 utlendinger fra 67 land fast eiendom i Alanya. Til sammen var det 39.500 utlendinger fra 86 land som eide en fast eiendom etter 2017-tallene. Det tilsvarte hele 2.924.856 m². 

I 2018 kjøpte 6186 utlendinger fra 74 land fast eiendom i Alanya. Tilsammen var det 42.882 utlendinger fra 90 land som eide en fast eiendom etter 2018-tallene. Landbakgrunn til antall utlendinger som eide en fast eiendom i 2018 var: 

Russland (7555) Norge (5875), Tyskland (5253), Danmark (3956)Sverige (3613), Nederland (2582), Irland (1626), Irak (1558), Iran (1350), Ukraina (1263), Kasakhstan (705) og videre.

Utlendinger med oppholdstillatelse bosatt i Alanya
Vel å merke: Kjøp av fast eiendom i Tyrkia gir også rett til oppholdstillatelse (ett år om gangen som kan fornyes):

2017: 12.625 utlendinger fra 103 land med oppholdstillatelse i Alanya.

2018:  20 619 utlendinger fra 112 land med oppholdstillatelse i Alanya.

Se dagens hotellpriser (oppdatert 20.01.2020) i Alanya og Antalya: