Flere tusen politipersonell skal patruljere Antalya-provinsen på nyttårsaften

Alanya/Oslo: «Türkiye Güven Huzur Uygulaması», som det heter på tyrkisk, er en sentral del av det forebyggende arbeidet i landet gjennomført av sikkerhetsmyndigheter. Arbeidet innebærer at politipersonell, millitærpolitiet (Jandarma) og kommunalpolitiet opprettholder den offentlige orden og tryggheten i landet i en gitt periode, slik som på nyttårsaften. Ifølge opplysninger skal 12.400 sikkerhetspersonell (sivile og uniformerte) bestående av et team på 1800, patruljere strategisk viktige områder, spesielt områder der mennesker ferdes i Antalya storby og dens distrikter. Med strategisk viktige områder menes det busstasjoner, togstasjoner, flyplasser, sjøtransport, torg, handlegater, kjøpesentre, uteliv og parker for å nevne noen.

Blant annet skal ett helikopter, tre droner samt 12 Patruljebåt være under operativ tjeneste for å sikre sikkerheten til sjøs, opplyses det.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Koordineringen av dette skjer gjennom «Sikkerhets- og beredskapssenterets prosjekt», tyrkisk; Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Projesi (GAMER), som er et koordineringssenter for sikkerhet og beredskapssituasjoner i landet, og har som mål om å sikre effektiv koordinering for et trygt land og samfunn.

Enklere forklart fungerer GAMER lik politiets operasjonssentral her hjemme, og er et bindeledd i informasjonsflyten for landets departementer og statlige nød- og akuttsituasjoner.

Koordineringssenteret er operativt 24 timer i døgnet, og er underlagt av Innenriksdepartementet. GAMER finnes i landets 81 provinser inkludert Antalya storby.